داستان پر پیچ و خم انفجار مرگبار در آرژانتین

زده نفر را راز بمب گذاری ضد یهودی در آرژآنتین احتمالاً در دست شخص مرموزی است. خبرچینی خونین ترین حمله ضد
 ساله، کشت یک هفته قبل خبر داده بود. برزیلی وحشت 86 ویران کردو 1994ای که یهودی را در بوینس آیرس را در سال
نداشتانگیزی پاکیزه، با زبان بازی وارد کنسولگری آرژانتین در میلان ایتالیا شد نامش ویلسون داس سانتوس بود و داستان شگفت
باریک اندام  و با چشمان سبزبود چهار انگشت دست راست خود را48برای گفتن داشت. او که  .      
لوس انجلس تایم
کمونیست ها در رأی گیری استانی هندوستانسقوط کردن
15/نویسنده: مارک مگنیر برگردان:کامبیز باسطوت2011‏/06‏    
در دانشگاه های پاکستان اسلامی ها وحشت میافرینند
07/22/2011
تهدید جمهوری اسلامی
لوس انجلس 12/01/2011کامبیز نویسنده ماکس بوت ترجمۀ  
باسطوتتایمز